Renovace autolaku

Leštění karosérií, konzervace autolaku

Výhodou leštění a konzervace laku je to, že lze zakrýt drobné škrábance, barva vozu je živější a laku se obnoví jeho lesk, který se postupně vytrácí působením slunce a chemických vlivů. Udržíte takto stav a vzhled autolaku dlouhodobě ve vysoké kvalitě.
Leštění či konzervaci laku je vhodné provádět alespoň dvakrát do roka a to hlavně před zimou a po ní z důvodu chemických posypů komunikací, které značně narušují autolak. Lak je potřeba ovšem ošetřit i na léto, kdy je nutné chránit ho před sluncem, asfaltem či ptačím trusem.